Odovzdávanie vedomostí mladším
28. septembra 2021
Lc,Pt,Dt,VK v červenom!
29. septembra 2021

Naša žiacka školská rada opäť zasadá

Aj tento školský rok 2021- 2022 sme začali zasadať v zložení : nová predsedníčka žiackej školskej rady Viktória Jonášová  z 3.A triedy a noví členovia 1. ročníka.

Tešíme sa na vás a nové aktivity v tomto školskom roku 😊

Mgr. Barbora Bartošová – koordinátor ŽŠR

Aj tento školský rok 2021- 2022 sme začali zasadať v zložení : nová predsedníčka žiackej školskej rady Viktória Jonášová  z 3.A triedy a noví členovia 1. ročníka.

Tešíme sa na vás a nové aktivity v tomto školskom roku 😊

Mgr. Barbora Bartošová – koordinátor ŽŠR