Erasmus + – naše poslanie úspešne ukončené
26. septembra 2021
Naša žiacka školská rada opäť zasadá
28. septembra 2021

Odovzdávanie vedomostí mladším

Piatkové dopoludnie sme strávili na základnej škole v Cinobani. Konal sa tam KOŽaZ (kurz ochrany života a zdravia), kde sme mali možnosť ukázať žiakom základné ošetrenia zlomenín, malých či veľkých rán, popálenín i zastavenia krvácania. Mali sme štyri stanovištia s rôznymi témami pre ročníky druhého stupňa.  Deti sa zapájali, pýtali, odpovedali a hlavne, naučili sa ako správne postupovať pri zranení. My študenti SZŠ – Mirko Kmeť, Veronika Dobrocká, Veronika Peťková a Kika Skýpalová, sme mali možnosť zahrať sa na učiteľov a naučiť ich to, čo sa nežiada len od zdravoťákov, ale i od každého človeka. Prežili sme pekný, slnečný deň s občasným vetrom, ktorý nehral do karát, ale všetko sme spoločne zvládli. Ďakujeme za možnosť stráviť školský deň inak ako v lavici alebo v nemocnici, v spoločnosti pedagogického zboru a detí zo základnej školy.

Máme na čo spomínať.
Kikuš 3.B