Byť úspešný v živote …
21. októbra 2021
Spustili sme Inovačné vzdelávanie na SZŠ!!!
28. októbra 2021

Nazreli sme do Iviho sveta

Boli časy, keď museli naplno čeliť krutosti sveta, ktorý ich vyháňal na samotný okraj spoločnosti. Dnes je svet humánnejší, ale stále sa nájdu jedinci, ktorí im ubližujú. Pri tom stačí tak málo – spoznať ich.

Downov syndróm patrí k najbežnejším chromozomálnym poruchám a je najčastejší z vrodených syndrómov. Vyskytuje sa vo všetkých etnických skupinách v priemere u jedného zo 700 živonarodených detí. V priemere sa v rámci Slovenska narodí ročne 30 – 50 detí s Downovým syndrómom. V každej bunke majú o jeden chromozóm viac. To ich mení v každom ohľade, stále však ostávajú bytosťami, ktoré potrebujú i rozdávajú lásku. Október je vnímaný ako mesiac povedomia o tomto syndróme.

25.októbra sme si všetci tretiaci priblížili danú problematiku asi najlepším možným spôsobom. Spôsobom, ktorý podľa môjho názoru zmenil náš pohľad na svet. Ukázal nám, že byť iný je v poriadku. Navštívila nás p. Marcelka Žitnaková s jej synom Ivkom, ktorý má túto poruchou, no nik by asi nepovedal, že ňou trpí. Bolo pre nás neskutočne obohacujúce počúvať Marcelkin silný príbeh, vnímať koľko toho musela zvládnuť a vedľa nej vidieť ten krásny výsledok jej snaženia – jej syna.  Ivko napriek svojej diagnóze normálne funguje, vie skoro samostatne existovať, vie si nakúpiť, čítať, písať, nemá problém s upratovaním, má prehľad o športovom dianí i geniálne ovláda všetky hlavné mestá tejto planéty. O činnostiach, ktoré zvláda by sa dalo písať ešte veľmi dlho… Porozprával nám s humorom o sebe mnoho vecí, ktoré stoja za obdiv a s úsmevom nám k tomu dodal: “ Viete, humor je moja vášeň.“. S určitosťou môžem povedať, že pre každého z nás by bolo vášňou tráviť s ním čas a byť súčasťou jeho každodenného života.

Ďakujeme za túto príležitosť pani profesorke Mirke Sekulovej a veľké ďakujeme patrí aj Marcelke a Ivkovi, ktorí boli ochotní nám toľko zo seba odovzdať a pomasírovať tým naše duše.

V. Jonášová, 3.A

PS : Ivko pôsobí ako masér vo svojom Regeneračnom Ivi centre, kde mu je mama nápomocná ako pracovný asistent. Viac o nich i o ich službách sa dozviete na – https://www.ivicentrum.com/

Bližšie informácie aj na :

https://downovsyndrom.sk/v16/node/85
https://blog.sme.sk/martinasulova/spolocnost/mesiac-povedomia-o-downovom-syndrome-co-vsetko-treba-vediet