DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
20. októbra 2021
Nazreli sme do Iviho sveta
25. októbra 2021

Byť úspešný v živote …

…po skončení školy nás čaká dospelácky život s mnohými neznámimi. Ako si s tým poradiť a nezbabrať to hneď na úvod sa nám snažil sprostredkovať v stredu 15. 10. 2021  p. Kováč v rámci vzdelávacieho programu OVB.  Prednáškou nám priblížil témy zručností mladého človeka vstupujúceho na trh práce, tvorbu formálnych a neformálnych vzťahov, základy finančnej gramotnosti, aj praktické porovnanie zamestnania a podnikania. Ponúkol nám možnosť ďalších aktivít v online priestore, ktoré nám pomôžu pri štarte do pracovného života.