Život by sme zachránili – Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní máme vo vrecku.
14. novembra 2021
Všetci sme z mäsa a kostí, sme si rovní …
22. novembra 2021

Beseda o „Nežnej“ na našej zdravotke

Aj na našej škole sa každoročne pripomína 17. november. Preto sa uskutočňuje beseda o tomto významnom dni pre žiakov prvých ročníkov. Už budeme vedieť že v tento deň sú 2 sviatky – Deň boja za demokraciu – spojený s nežnou revolúciou a Deň študentstva – pripomínajúci vzdor pražských vysokoškolákov proti fašizmu. Je to sviatok vzdoru proti neslobode.

15.11.2021 sa táto beseda uskutočnila v I.A triede a 16.11.2021 v I.B triede s pánom riaditeľom Mgr. Miroslavom Sekulom, s pani PhDr. Ivetou Matúškovou Jánošíkovou a pani profesorkou Mgr. Evou Czakovou a tak sme sa dozvedeli o tomto dni viac. Popísali nám ich živé spomienky na socializmus a jeho temnú stránku. Dozvedeli sme sa viac o ich zážitkoch, ktoré prežili počas tejto éry. Pri ich spomínaní sme sa preniesli do doby tvrdého socializmu. Počas besedy sme zistili akí sme nevšímaví, že si neuvedomujeme, že aj dnes sú krajiny, kde ľudia nemajú slobodu a aké dôležité je pripomínať si 17. november, aby sa toto obdobie dejín Slovenska nezopakovalo.

                                                                                  Kristína Bobuľová,  Patrik Hurtík, I.B