Beseda o „Nežnej“ na našej zdravotke
16. novembra 2021
„BUBNOVAČKA“
22. novembra 2021

Všetci sme z mäsa a kostí, sme si rovní …

       Dnešný všedný školský deň 19. november 2021 sme mali obohatený o prednášku, ktorou nám pani profesorka PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková pútavo  on-line formou  priblížila problematiku tolerancie, rasizmu, fašizmu, xenofóbie, extrémizmu a diskriminácie.                                                                                     

       Mali sme možnosť diskusie a vyjadrili sme svoje názory a postoje na dané témy. Za čo pani profesorke srdečne ďakujeme. Veľké potešenie je, že my ako budúci profesionálni zdravotníci nemáme negatívne postoje a predsudky voči iným etnickým skupinám, rasám, náboženstvám alebo ľuďom odlišnej sexuálnej orientácie. V prvom rade sme všetci ľudia, sme si rovní a máme rovnaké ľudské práva. Máme všetci právo na život. Tak prosím vás nestrácajme čas nenávisťou voči iným a užívajme si všetky krásne chvíle života! Naším poslaním je, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí to potrebujú a to bez rozdielu.

       Z dnešnej prednášky sme si odniesli to, že možno nemôžeme zmeniť svet ale môžeme zmeniť náš postoj a naše správanie k svetu. Každý si to však musíme uvedomiť v prvom rade sám u seba.


                                                                                                 Janka Sihelská  IV.A