Silná jazyková konkurencia
29. novembra 2021
Skúsenosť cez Erasmus +, ktorá nám zmenila život.
6. decembra 2021

1.December – Kampaň Červené stužky – deň boja proti HIV/AIDS

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. V súvislosti s touto kampaňou študentky 2.A. triedy ( Bianka Laudárová, Diana Kladivíková a Domnika Vlčeková) pripli svojim učiteľom, zamestnancom školy a žiakom červené stužky ako medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia. Zameranie kampane je na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravého životného štýlu. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým, je tiež zameraná na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS. Za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS považujeme odborné vedomosti o HIV/AIDS, ktoré boli pod vedením učiteľky Marko odovzdané študentom prvých a druhých ročníkov. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže, zaslané boli výtvarné diela žiačok (Laura Oláhová, Sofia Homolyová a Michaela Völgyiová, ktorej dielo sa vyníma aj na informačnej nástenke). Na pôde našej školy sa realizovali prednášky s diskusiou pre študentov, prednášky boli realizované aj pre žiakov SŠI Karola Supa online formou. V rámci informovanosti o vhodnej prevencii medzi mladými ľuďmi, u ktorých je žiadúca aj sexuálna výchova sa do kampane zapojili aj sponzori so sponzorskými darmi ( Kondomshop a Mattesslovakia), ktorým za ich spoluprácu ďakujeme.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Nemôžeme ostať ľahostajní. My na SZŠ nie sme.

Mgr. Alexandra Marko a kolektív mladých ľudí zo SZŠ