November – mesiac prevencie
29. novembra 2021
1.December – Kampaň Červené stužky – deň boja proti HIV/AIDS
1. decembra 2021

Silná jazyková konkurencia

Olympiáda v anglickom jazyku sa tohto roku na škole konala opäť inak ako zvyčajne. Minulého roku nás zastihla pandémia a s ňou spojená internetová výučba vo veľkom rozsahu a ak sme nechceli o súťaž prísť, neostávalo nám iné ako usporiadať ústne kolo online formou. Tohto roku nám okolnosti priali viac, a predsa sme vyskúšali niečo nové. V týždni od 16. do 20. novembra sme súťažiacim pridelili elektronický test, na základe ktorého sme pozvali na ústne kolo žiakov s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Nemali sme radosť len z hojnej účasti, ale aj zo záujmu tých najmladších. Tým sa darilo tak dobre, že o prvé tri miesta sa delilo až osem žiakov. Všetkých finalistov sme privítali na ústnom kole (tentoraz sa konalo osobne) v utorok, 23. novembra. Výreční súťažiaci očividne netrpeli trémou z prísediaceho v komisii, pána riaditeľa, ktorý s potešením načúval. Po poslednom súťažnom rozhovore sme s kolegyňou skonštatovali, že už dávno sme nestáli pred takým ťažkým rozhodovaním. Vypočuli sme si veľmi tvorivé odpovede, výkony boli obdivuhodne vyrovnané. Posedeli sme si teda nad hodnotením dlhšie, rozobrali vaše odpovede a ich plynulosť, gramatickú presnosť, úroveň slovnej zásoby a ich vecnosť (áno, to sú hodnotiace kategórie), a dospeli sme ku konečnému rozhodnutiu.

Na chvályhodnom treťom mieste skončili žiaci prvého ročníka: Andrej Dobrocký a Ján Podhorec. Strieborné miesto obsadil ďalší prvák, Maxim Ličko. Prvé miesto si vybojoval staronový žiak našej školy, druhák Richard František Jarolímek. Finalistom a umiestneným srdečne blahoželáme, tešíme sa zo sympatických odpovedí a oceňujeme snahu, záujem a výkon všetkých, ktorí sa zúčastnili.

Dúfame, že Richardovi budete aj vy ostatní držať palce na okresnom kole, a že nasledujúcu olympiádu už usporiadame bez väčších obmedzení.