Skúsenosť cez Erasmus +, ktorá nám zmenila život.
6. decembra 2021
„Kto iným dobro činí, sám ho právom chce.“
10. decembra 2021

Wer? Wie? Was? …

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila „Olympiáda z nemeckého jazyka“, ktorá sa pre stále pretrvávajúcu pandémiu opäť konala online formou. Olympiáda sa skladala z dvoch častí. Prvá časť prebehla pod záštitou IUVENTY, ktorá pre žiakov pripravila centrálny elektronický test. Test bol zameraný na rečové zručnosti,  jazykové schopnosti a skladal sa z troch častí: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatika. Ten žiaci písali 26. novembra 2021. Následne sa 2. decembra 2021 realizovala druhá časť súťaže – ústna, ktorá sa skladala z opisu obrázka a voľnej reči na vyžrebovanú tému. Toto kolo prebehlo tiež online. Bolo to o to zaujímavejšie, že nie všetci žiaci sa pripojili na súťaž z domu, ale dokonca z ďalekého Nemecka. Asi vám prebehne mysľou otázka,  ako je to v neľahkom čase lockdownu možné? Áno, všetko je možné. Niektoré naše súťažiace práve absolvovali zahraničnú stáž vďaka projektu Erasmus+, takže si okrem zážitku zúčastniť sa olympiády mimo domova, odniesli z tejto krajiny aj veľa ďalších pekných zážitkov a spomienok.

        A ako dopadli výsledky? Na treťom mieste sa umiestnila Veronika Peťková z 3.B, druhé miesto obsadila Bianka Budzáková zo 4.B a víťazkou sa stala Sofia Homolyová z 3.B triedy. Dievčatám srdečne blahoželáme, ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť na školskom kole a prajeme veľa síl do učenia.

        Vielen Dank!        

                                                                       PhDr. Matúšková Jánošíková