Wer? Wie? Was? …
6. decembra 2021
Vážnosť situácie si uvedomujú aj študenti, sú odhodlaní pomáhať
12. decembra 2021

„Kto iným dobro činí, sám ho právom chce.“

Publilius Syrus latinský spisovateľ

Dňa 8.12.2021 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže. Jedná sa už o XXIV. ročník súťaže a  IV. ročník ceny profesora Miroslava Kusého, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným garantom je Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv v spolupráci s UNESCO na Univerzite Komenského v Bratislave a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.

Nosná téma XXVI. ročníka OĽP je: “Digitálny vek: Hrozba alebo šanca pre ľudské práva?“. Školského kola OĽP sa zúčastnilo 8 žiakov všetkých ročníkov. Úlohou žiakov bolo napísať a obhájiť úvahy pred školskou komisiou na témy ako: právo na zdravé životné prostredie, právo na život a trest smrti, právo na život a eutanázia, etnické a rasové predsudky, povinná karanténa kvôli vírusu Covid-19, z pohľadu listiny práv a slobôd občana…

Touto cestou si zaslúžia všetci pochvalu zato, že sa neboja argumentovať, vysloviť svoje názory-postoje a zaujímajú sa o dianie vo svojej krajine, ako aj vo svete.

Priamo do krajského kola Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutoční 10. februára 2022 online, postúpila Lucia Peťková z 3.A triedy , 2.miesto obsadil Ladislav Gregor z 2.A triedyna 3.mieste sa umiestnili Emma Mališová z 2.B a Miroslav Kmeť z 3.B triedy.

Víťazom srdečne gratulujeme!      Mgr. Lucia Fajčíková, PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková

Výsledky školského kola Olympiády ľudských práv v šk.roku 2021/2022


1.miesto Lucia Peťková (3.A)
2.miesto Ladislav Gregor (2.A)
3.miesto Emma Mališová (2.B) a Miroslav Kmeť (3.B)
Víťazom srdečne gratulujeme a taktiež ďakujeme všetkým zúčastneným!