Migrácia, emigrácia, imigrácia ???
15. decembra 2021
Zo zdravotky ideme, koledu vám nesieme
17. decembra 2021

Pasovali sme sa so Štúrom

Olympiáda zo slovenčiny sa v tomto školskom roku konala prvýkrát netradične. Školské kolo neprebehlo na škole, ale  formou e-testu cez nám dobre známy portál Edupage. V piatok 10.12 sa naši  študenti  doslovne popasovali so slovenčinou.

E-test obsahoval 2 východiskové dosť texty a k nim úlohy nielen na čítanie s porozumením, ale aj na jazykové zručnosti. Obsah textov ako aj štylizácia otázok boli dosť náročné a dali určite zabrať aj gymnazistom. Chvályhodný bol dobrovoľný záujem našich študentov vyskúšať si takýto level olympiády v celoslovenskom meradle a už ich účasť je malým víťazstvom. Je to určite skúsenosť, ktorú im nikto nevezme. Súťažili totiž  nielen so študentami stredných odborných škôl , ale v rovnakej kategórii so študentami gymnázií. Určite by bolo prínosom organizovať okresné kolá olympiády nielen z cudzieho jazyka, ale aj zo slovenčiny.

Kto sa olympiády zúčastnil ?

KATEGÓRIA A – 3.-4. ročník :

1. Sihelská Janka /4.A/

2.Kozlíková Patrícia /4.A/

3. Berkiová Veronika /4.A/

4. Pálešová Diana /4.B/

5. Budáčová Veronika /4.B/

6. Kalmáneková Mária /4.B/

7. Sojková Simona /4.B/

8. Jonášová Viktória /3.A/

9. Peťková Lucia /3.A/

10. Skýpalová Kristína /3.B/

KATEGÓRIA B – 1.-2.ročník :    

1.Danyiová Kornélia /2.B/

2. Kaločaiová Zuzana /2.A/

3. Pročková Kristína /2.A/

4. Machavová Martina /2.A/

5. Ličko Maxim /  1.A/

6.Rudlová Liliana /1.B/

7. Bobuľová Kristína /1.B/   

8. Foťková Rebeka /1.B/

A kto bol najlepší ???

KATEGÓRIA A –  Peťková Lucia  /3.A /

KATEGÓRIA B – Rudlová Liliana /1.B /

Blahoželáme a tešíme sa na naše tradičné školské kolá olympiády.

A.B.