Vážnosť situácie si uvedomujú aj študenti, sú odhodlaní pomáhať
12. decembra 2021
Pasovali sme sa so Štúrom
16. decembra 2021

Migrácia, emigrácia, imigrácia ???

       V dnešný deň 14.12.2021 sme mali možnosť vypočuť si online prednášku o migračnej kríze. Zaujímavé informácie ohľadom tejto témy nám priblížila naša pani profesorka PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková.

       Migrácia, emigrácia, imigrácia? Zdajú sa vám tieto slová podobné? Možno sa vám zdajú tieto slová podobné, ba až rovnaké. Ale dnes sme sa dozvedeli, že každé jedno slovo má svoj vlastný význam. Taktiež sme sa vrátili aj do minulosti, kde sme si pripomenuli migráciu v určitých storočiach ako napríklad : obdobie sťahovania národov, keď sa presúvali germánske a slovanské kmene. Príčinami tejto migračnej vlny boli najmä tlak Hunov, rastúci populačný tlak i klimatické zmeny.

       Dozvedeli sme sa, že v dnešnej dobe ľudia opúšťajú svoje krajiny z rozličných dôvodov. Či už je to bezpečnosť, demografické faktory, nerešpektovanie ľudských práv, vojna, rodina, chudoba alebo aj vyššie spomínané klimatické zmeny. Imigrácia môže byť legálna, nelegálna, dobrovoľná, nútená. Pani profesorka nám opísala život imigrantov na Slovensku, ktoré orgány na nich dohliadajú, čo im štát musí poskytnúť, čo si musia zariadiť sami, o čo požiadať a čo všetko musia po príchode do našej krajiny absolvovať.
Ďalej nám porozprávala aj o špecifikách v poskytovaní zdravotnej starostlivosti u imigrantov ako napríklad: ženu musí ošetrovať žena, pri hospitalizácii ženy musia byť oddelené od mužov, zdravotnícki pracovníci musia rešpektovať etnicitu imigranta. O tejto téme by sa dalo ešte dlho diskutovať.

Ďakujeme pekne pani profesorke, že nám objasnila túto problematiku a obohatila naše vedomosti.

                                                                      Dávid Brezovický a Kristína Pápaiová 3.A