SZŠ patria medzi najlepšie odborné školy na Slovensku.
17. januára 2022
Sme pripravení na lyžovanie 
24. januára 2022

Imatrikulácia netradične, ale predsa…

Žiaden prvák sa nestane „plnohodnotným“  študentom našej školy, pokiaľ neprejde našim rituálom prijímania do radu Strednej zdravotníckej školy. Minulý rok sme nemali možnosť uskutočniť túto akciu kvôli covid opatreniam. Dňa 19.1.2022 naši prváci prešli skúškou, ktorú sme im my, druháci, pripravili. Prvým bodom programu bolo zaspievanie študentskej hymny-Gaudeamus, následne študenti dostali do rúk sľuby a zložili svojim spolužiakom z vyšších ročníkov prísahu. Druhým bodom boli čelenky, ktoré sme pre nich vlastnoručne vyrobili a nasadili im na čelo a oni ako dôkaz vernosti našim spolužiakom mali padnúť dozadu, aby ich mohli chytiť. Hneď po tom, ako prešli touto skúškou, podpísali sa ich triednym učiteľom na tričko a dostali okolo krku striekačku s kyslou tekutinou. Nakoniec zložili triednym učiteľom a pedagogickému zboru sľub a strekli si do úst citrónovú šťavu zo striekačky. Na znak vďaky boli triedni učitelia obdarovaní v podobe kytice a čokolády. Môžeme tak skonštatovať, že naši prváčikovia úspešne zvládli všetky úlohy na výbornú a týmto vstúpili do našej ríše zdravotníkov. Veríme, že budú vzorne reprezentovať našu školu.

Laura Líšková, Zuzana Kaločaiová

Imatrikulácia očami prvákov Aj tento školský rok sa nemohla uskutočniť imatrikulácia nás, prvákov, obvyklým spôsobom, na ktorý naši starší spolužiaci boli zvyknutí, a tak sme pristúpili k imatrikulácii – privítaniu prvákov netradične, v škole vo vlastnej triede, každá prvácka trieda osobitne, za čo sme im vďační, že sme sa oficiálne stali členmi veľkej školskej rodiny. Privítali nás učitelia a žiaci z druhého ročníka. Po zaspievaní študentskej piesne sme prečítali sľub, staršími spolužiakmi sme boli obdarení papierovou korunkou a splnili sme zábavné nenáročné úlohy, ktoré overili našu dôveru v našich spolužiakov. Triedni učitelia nám na záver povedali povzbudivé slová. Sme vďační starším spolužiakom za pekne zorganizovanú akciu a krásne vyzdobenú triedu. Celá akcia sa nám veľmi páčila. Ďakujeme. Prváci