Nashledanou Praha
10. apríla 2022
Nie sme ľahostajní!
13. apríla 2022

Dobrovoľne „po škole“

V januári 2022 sme odštartovali projekt Spolu úspešnejší 2, ktorý je realizovaný vďaka finančnej podpore z plánu obnovy MŠVaVŠ SR a prehupol sa už do svojej druhej polovice. Projekt sa realizuje za účelom doučovania žiakov, ktorí z dôvodu pandémie vymeškali vyučovanie, a to v odborných predmetoch a cudzích jazykoch. Do projektu sú teda zapojené všetky odborné učiteľky a jazykári.
Doučovanie prebieha v popoludňajších hodinách od pondelka do piatku, zúčastňujú sa ho žiaci všetkých ročníkov, aby si dobehli učivo, ktoré zameškali. Počas doučovania si precvičujú konverzáciu v cudzom jazyku, a hlavne pre nich sú najzaujímavejšie praktické cvičenia v škole v odborných učebniach a na praxi v nemocnici, kde nadobúdajú a upevňujú praktické zručnosti. Žiaci sa aktívne vo svojom záujme podieľajú na vlastnom sebarozvoji, čo nás teší a pýtajú sa: „ kedy môžem prísť na doučovanie,“ alebo „potrebujem si precvičiť…“
Po troch mesiacoch realizácie doučovania môžeme povedať, že takýto projekt má význam pre študentov. Doplnia, precvičia, utvrdia si teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré nevyhnutne potrebujú, aby mohli pokračovať ďalej v štúdiu. Pandemická situácia sa našej školy nevyhla ani tento školský rok, a tak veríme, že hlavný cieľ projektu: Spolu úspešnejší 2 zmierni dopady ochorenia COVID 19 na vzdelávací proces žiakov a zlepší ich pripravenosť do praxe.
Mgr. Ľubomíra Martinská