Nie sme ľahostajní!
13. apríla 2022
Deň Zeme a vody na SZŠ Lučenec          
20. apríla 2022

Čo po škole ?

Dňa 12.apríla nás potešili návštevou kariérni konzultanti mesta Lučenec. Obohatili nás o informácie ohľadom ďalšieho štúdia, možností vzdelávania alebo pracovných miest v našom regióne. Sú otvorení novým projektom zo strany študentov a radi nás podporia. Zaujímali sa aj o našu prax, ktorú chcú rozvíjať ďalej do ambulancií alebo iných nemocníc. Dali nám možnosť spoznať študentov vysokých škôl , na ktoré sa chystáme, aby nás oboznámili s tým , ako prebieha výučba a ako sa pripravovali na prijímacie skúšky. Ich prioritou je taktiež zamerať sa na to, aby sme našli svoje poslanie a rozvíjali sa v tom, čo máme prirodzene dané. Sú ochotní nám poskytnúť individuálne konzultácie, v ktorých nás usmernia, v čom tkvie podstata nášho povolania. Stačí sa len rozhodnúť, v čom chceme ďalej rásť. Za túto príležitosť ďakujeme pánovi a pani Kojnokovej, ktorí nám túto besedu sprostredkovali a pani profesorke Sekulovej, že nám umožnila sa tohto zúčastniť. Veríme, že sa budeme stretávať aj naďalej.

                  Tretiačky    V. Jonášová , K, Skýpalová