Dobrovoľne pomáhať nás baví aj počas víkendov
26. apríla 2022
STOP – Obchodovaniu s ľuďmi a stop rasizmu a násiliu
27. apríla 2022

Súťaž o Európskej únii

Dňa 22.04.2022 sa v priestoroch Radnice v Lučenci  konala vedomostná súťaž „Mladý Európan“,

venovaná študentom druhých , tretích a štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Obsahové zameranie  regionálneho kola súťaže zahŕňalo aktuálne informácie o problematike Európskej únie a jednotlivých členských štátoch . Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentami stredných škôl na Slovensku.

Našu školu zastupovali študenti druhých ročníkov: Ladislav Gregor(II.A), Richard František Jarolímek a Laura Líšková(II.B). V náročnej konkurencii sa umiestnili na 6. mieste.

Bola to obohacujúca skúsenosť s rozšírením znalostí hlavne v roku 2022, ktorý je Európskym rokom mládeže.