Súťaž o Európskej únii
26. apríla 2022
Naše predmaturitné putovanie…
28. apríla 2022

STOP – Obchodovaniu s ľuďmi a stop rasizmu a násiliu

Za obchodovanie s ľuďmi je považovaná najmä nútená prostitúcia žien a detí, či nedobrovoľné odoberanie orgánov. Patrí sem aj domáce otroctvo, nútená práca v rôznych odvetviach ako napríklad poľnohospodárstvo, legálne alebo nelegálne továrne. Tiež nútené sobáše, nútené žobranie na uliciach alebo nútená kriminalita.

Slovensko je dlhodobo prevažne zdrojovou krajinou obchodovania s ľuďmi, no stáva sa čoraz viac cieľovou krajinou, čo znamená, že k obchodovaniu dochádza aj na Slovensku. Preto je dôležitá prevencia a osveta, ktorá sa má šíriť medzi mladými ľuďmi. Preto sa za týmto cieľom na pôde našej školy realizovala beseda u žiakov v tretích ročníkoch s odborníčkou, preventistkou, Bc. Domokovou na danú problematiku. Ďakujeme za spoluprácu, za všetky prínosné informácie, za rozšírenie obzoru a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Mgr. Alexandra Marko a žiaci 3A+3B