Naše predmaturitné putovanie…
28. apríla 2022
Príprava druhákov na prax 😊
5. mája 2022

Najvzácnejšia zbierka

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 26. krát. Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Narcis sa stal symbolom pomoci a prejavu spolupatričnosti s onkologickými pacientmi.
V uliciach ste nás, žiakov SZŠ mohli stretnúť, počas celého dopoludnia 28.4.2022, kedy sme vás radi obdarovali narcisom výmenou za akýkoľvek dobrovoľný finančný príspevok, ktorý pomôže ľuďom s onkologickým ochorením.
Tejto charitatívnej akcie sa zúčastnilo 15 dvojíc, vyzbierané prostriedky sa využijú na
poskytovanie bezplatných podporných a poradenských služieb psychológov naprieč Slovenskom, poskytovanie jednorazového finančného príspevku pre sociálne slabšie skupiny onkologických pacientov.

Ďakujeme…