Prevencia drogových závislostí
17. mája 2022
Ide do tuhého…
17. mája 2022

Aj v Čechách nás potrebujú…

Bola prvá veta prednášky z úst p. Jardekyovej , hlavnej manažérky kvality spoločnosti Vamed Mediterra, spoločnosti, ktorá zabezpečuje vysoko odbornú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v Českej republike v siedmich nemocniciach (Trutnov, Sedlčany…). Zabezpečujú starostlivosť o pacientov s celým liečebným procesom od prvej návštevy až po úplné zotavenie…

Viki Jonášová z 3. A triedy to zhodnotila slovami : „Pondelok ráno, 16. mája sme mali možnosť spolu so žiakmi štvrtých ročníkov si vypočuť, aké neskutočné možnosti máme k dispozícii v rámci nášho povolania, ktoré študujeme. P. Jardekyová nám hovorila o práci v  ústavných zariadeniach v Českej republike, o špeciálnych jednotkách, ktoré tieto zariadenia ponúkajú a mnohí z nás o nich počuli prvýkrát. Svojou prednáškou nám všetkým rozšírila obzory. Následne nám povedala o možnosti brigády počas leta v týchto nemocniciach, čím by sme mohli získať skúsenosť nezabudnuteľnú pre každého z nás, naučiť sa mnoho nových vecí a vidieť ako funguje zdravotníctvo vo svete. S určitosťou môžem povedať, že je nás veľa, ktorých táto šanca veľmi zaujala a chceli by sme ju využiť. Táto prednáška bola organizovaná pani profesorkou Sekulovou, ktorej patrí veľká vďaka za to, že nás takýmito aktivitami chce posunúť ďalej v živote a vyvíja pre ne úsilie. My dúfame, že sme pani Jardekyovú nevideli poslednýkrát a nadviažeme s ňou kontakt v Čechách. Za všetko čo nám odovzdala sme jej veľmi vďační a veríme, že jej to povieme aj osobne.“