Má recept na zdravie! Má 98 a plno energie!
13. mája 2022
Aj v Čechách nás potrebujú…
17. mája 2022

Prevencia drogových závislostí

Drogy boli, sú a vždy budú a tiež problémy s nimi spojené. Drogy sa stali celosvetovým problémom. Čím viac sa zakazujú, tým ťažšie mladí ľudia odolávajú túžbe to neskúsiť. Drogy každoročne ničia a ruinujú milióny ľudských životov. Ovplyvňujú myseľ, ničia tvorivosť, zastierajú pamäť a vytvárajú v nej prázdne miesta. Jednoducho, drogy sa nachádzajú všade a tak je lepšie niečo o nich vedieť ako sa tváriť, že neexistujú. V snahe o elimináciu drogových závislostí je dôležité zamerať sa na prevenciu. Prevenciou sa zaoberá aj PhDr. Alexander Hariš z CPPPaP v Lučenci, ktorý sa na danú problematiku prišiel porozprávať s našimi druhákmi.  Týmto sme si pripomenuli Svetový deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu, ktorý si každoročne pripomíname 26. júna. Skutočným riešením je poznať a riešiť problémy a nie začať užívať drogy. Nenechajte sa preto oklamať a zatiahnuť do bludného kruhu. Problémy sa dajú riešiť aj jednoduchšie a účinnejšie.

2.A. a 2.B.