Štvrtáci sa rozlúčili krásnym gestom… tretiaci ich v tom nenechali
2. júna 2022
Oprášili sme vedomosti z prvej pomoci
2. júna 2022

Naše turné začalo

Tak je to konečne tu. Po zime vyrážame na turné, na ktoré sme toľko čakali. Vycestovali sme do Čiech na odbornú zahraničnú stáž.

Vyrážali sme v nedeľu 29.05.2022 o 05:23 zo stanice Lučenec a po niekoľkých prestupoch, meškaniach, tlačeniciach a vedomostných kvízoch realizovaných s našimi učiteľkami PhDr. Katkou Drugdovou a Mgr. Stankou Krnáčovou sme po 14 hodinách dorazili do cieľa. Poslednú polhodinu na ubytovanie sme si spestrili vlečením takmer 300 kilových kufrov po chodníku vydláždenom kockami (kufre to prežili, čo je dosť prekvapivé) a dorazili sme do prekrásneho mesta Hradec Králové, ktoré nás napriek nepriaznivej predpovedi počasia privítalo lúčami zapadajúceho slniečka.

Prvý pracovný deň sme strávili prehliadkou hostiteľskej školy : Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234, návštevou Fakultnej nemocnice Hradec Králové, kde bude prebiehať samotná odborná prax.  Sprevádzala nás pani učiteľka Mgr. Mirka Dlabáčková a  za doprovodu pani učiteľky Mgr Gabiky Trejtnarovej sme absolvovali aj vstupnú zdravotnú prehliadku.  Rýchle spoznávanie mesta, samozrejme nákupného centra a šup, šup spať, pretože ráno sa skoro vstáva na samotnú prax.

V utorok to začalo. Sme pridelení na jednotlivé oddelenia a to: II. Interní gastroenterologická klinika- jedna dvojica, III. Interní gerontometabolická klinika -druhá skupina a Chirurgická klinika -tretia skupina. Spoznávame nové metódy, technológie, postupy, vybavenie nového pracoviska a súčasne našich nových „spožiakov“, ktorí tak ako my,  vykonávajú súvislú odbornú prax. Náš pobyt v Hradci Králové bude v sobotu spestrený  stretnutím s ďalšou skupinou žiakov našej školy, ktorí cestujú do Karlových Varov a ku ktorému dôjde v Prahe.  Obe skupiny sa vzájomne pozdravíme, zabavíme a potom pokračujeme každý po svojej ceste.  Tešíme sa na nové zážitky a skúsenosti!  Máme dva týždne pred sebou.