Naše turné začalo
2. júna 2022
Príbeh nekončí…
6. júna 2022

Oprášili sme vedomosti z prvej pomoci

Našu júnovú prax sme začali nezvyčajne. V rámci zdravotno-výchovnej činnosti sme vzdelávali deti v Cirkevnej základnej škole Jána Bosca v Lučenci. Boli sme pridelení žiakom od piateho ročníka až po deviaty. Rozoberali sme témy prvej pomoci od tých jednoduchších až po tie náročnejšie. Edukovali sme ich čo robiť v prípadoch, ak sa stretnú so zlomeninami, ako sa robí KPR, nechýbalo ani učenie o tom,čo robiť pri úrazoch elektrickým prúdom. Boli sme milo prekvapení, aký mali deti prehľad o týchto problematikách. Naučili sme ich ako sa obväzujú zlomeniny i to, ako sa robí prvotné a druhotné vyšetrenie. Bolo príjemným zadosťučinením, keď vedeli odpovedať na naše kontrolné otázky a mali záujem vedieť o tom viac. V triedach sme stretli žiakov túžiacich stať sa zdravotníkmi a mohli sme vidieť ich nadšenie pre toto povolanie. Pracovalo sa s nimi veľmi dobre a môžme povedať, že sme šťastní a vďační PhDr. Drugdovej, že sme dostali takúto príležitosť.Viki 3.A