Maratón darovania krvi…
22. júna 2022
Víťazmi sme vlastne všetci
27. júna 2022

España, gracias por todo!

Hurá, úspešne máme za sebou zahraničnú stáž v Španielsku !Všetci odchádzame s radosťou v srdci, úsmevmi na perách a s neskutočným množstvom nových skúseností získaných práve tu. Naše prvé dni sa niesli v duchu spoznávania nového prostredia a adaptovania sa na neho. Nasledujúce dni sa začala naša zahraničná odborná stáž na pracoviskách, kde sme boli súčasťou nových ošetrovateľských výkonov. Zdravotnícki pracovníci nám všetko veľmi ochotne vysvetlili, naučili nás mnoho nových vecí a to najdôležitejšie, bez problémov nás prijali medzi seba, napriek tomu, že sme z inej krajiny. Dokonca boli z nás nadšení, poskytli nám ponuku, že ak úspešne dokončíme školu, môžme ísť do ich zariadení pracovať. Naše poobedia po praxi mali rôznu podobu. Zavítali sme do typicky arabskej čajovne, na dych berúci festival, nazývaný Feria. Počas víkendu sme navštívili komplex maurskych palácov Alhambru a vybrali sme sa aj na najbližšiu pláž v Nerji. Táto stáž nám všetkým rozšírila obzory, získali sme nové vedomosti a praktické zručnosti, spoznali sme obrovské množstvo dobrosrdečných a výnimočných ľudí, ktorí tu žijú ale aj takých, ktorí absolvovali zahraničnú stáž cez Erasmus plus rovnako ako aj my. Okrem týchto benefitov, ktoré nám projekt Erasmus plus poskytol, sme sa aj zdokonalili v anglickom jazyku a naučili sa základy španielčiny. Zahraničná stáž cez Erasmus plus nám dala nielen nové praktické skúsenosti z nášho študijného odboru poskytla nám život v zahraničí ale nám obohatila svoj životopis a aj seba. Za toto všetko sa chceme poďakovať našej koordinátorke projektu PhDr. Mirke Sekulovej, že nám zabezpečila a dala takúto skvelú príležitosť absolvovať túto stáž. Samozrejme naše poďakovanie patrí aj sprevádzajúcim osobám Mgr. Beáte Murín a Mgr. Kristíne Paúkovej. Ďakujeme