Divínsky Bojard zdolaný!
28. júna 2022
Krásna Budapešť
28. júna 2022

Dvojdňový maratón zdravotnej prípravy na ZŠ L. Novomeského za nami

V dňoch 23.6. a 24.6.2022 sme sa my, študenti druhých a tretích ročníkov, zúčastnili OŽaZ-u na ZŠ L. Novomeského v Lučenci. So žiakmi sme absolvovali zdravotnú prípravu a to v teoretickej časti prostredníctvom prednášok a v praktickej časti, kde sme so žiakmi robili praktický nácvik poskytovania prvej pomoci. Žiaci na prvom aj druhom stupni ZŠ si mohli precvičiť obväzovú techniku, ošetrenie zlomenín, zastavenie krvácania, masáž srdca, stabilizovanú polohu či presun raneného. Žiaci sa aktívne zapájali do činnosti a reagovali na naše otázky o poskytovaní prvej pomoci. Ďakujeme pani profesorke Drugdovej za prípravu a možnosť ukázať svoje schopnosti na škole, ktorú niektorí z nás navštevovali. Bol to zážitok vrátiť sa po rokoch na svoju základku a ukázať, akí zdravoťáci sa z nás stávajú.


Laura L., 2. B