Mobility Erasmus+ pri Bodamskom jazere
27. augusta 2022
Nový školský rok odštartovaný.
7. septembra 2022

Hurá späť do školy !                 Tešíme sa na vás!

Prázdniny sa končia a začína nový školský rok. Každý z vás prichádza do školy s novými očakávaniami, predstavami a možno aj obavami, čo vás čaká, aké bude prvé stretnutie s novými spolužiakmi a pedagógmi.
Na začiatok roka máme pre vás pár informácií.
• Žiaci prvých ročníkov prineste so sebou vyplnené tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ( priložené v prílohe).
• Žiaci 2.- 4. ročníka poslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti triednemu učiteľovi cez edupage.
• Príchod do školy o 7.35 hod. – rovno do svojej triedy.
• Slávnostný nástup o 7:45 hod. na školskom dvore. Pekne sa oblečte – bude sa fotiť!

Nezabudni si:

• prváci – tašku na učebnice, občiansky preukaz, poznámkový zošit, pero, prezúvky -otvorená obuv.

Triedy pre 1. ročník sú pripravené na 1. poschodí, trieda č. 5 a 6.
Menný zoznam nájdete na dverách tried.
Tešia sa na Vás, Vaši triedni učitelia a skvelý pedagogický zbor.