Pozdrav z Českých Budějovíc…
7. októbra 2022
Bežíííííme….tentokrát nie do školy 😊
13. októbra 2022

„Ahoj, len som ťa chcel počuť…“ Dni Nezábudiek 2022

Bojujeme za duševné zdravie našej spoločnosti

Svetový deň duševného zdravia sa datuje 10. októbra. Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné združenie občanov a právnických osôb. Jej hlavným cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Takisto zlepšuje životné podmienky duševne chorých a zaoberá sa prevenciou duševných chorôb. Liga za duševné zdravie zabezpečuje prevádzku bezplatnej krízovej linky dôvery s názvom Nezábudka na tel. čísle 0800 800 566. Je tu pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc najmä v psychickej kríze. Každoročne sa realizuje zbierka – Dni Nezábudiek pod vedením Ligy za duševné zdravie. Tohtoročná zbierka sa realizovala v uliciach nášho mesta v dňoch od 5.10. do 7.10., počas ktorej sa zásluhou našich žiakov 3. a 4. ročníka vyzbierala zaujímavá suma, ktorá bude využitá na dobrú vec. V dnešnej dobe, nemôžme brať duševné zdravie na ľahkú váhu práve naopak musíme sa usilovať o duševné zdravie celej spoločnosti, pretože od toho výrazne závisí duševné zdravie jednotlivca. Je to na nás, na každom jednom z nás, ako budeme zlepšovať svoje duševné zdravie či duševné zdravie svojho okolia.