ERASMUSDAY POKRAČUJE V DAROVANÍ KRVI…
20. októbra 2022
Imatrikulácia, ako sa patrí
27. októbra 2022

Opäť o Európskej únii

Dňa 24.10.2022 sa konalo súťažné kolo Olympiády o Európskej únii.
Súťaž sa oproti minulému roku s plným nasadením konala v online prostredí našej vynovenej knižnice. Bola to pre nás opäť obohacujúca skúsenosť i iným smerom než zdravotníckym. Olympiáda pozostávala z tridsiatich otázok rôznej náročnosti v limite 30 minút. Otázky sa týkali vzniku, histórie, osobností, legislatívy a súčasnosti EÚ.
Súťaže sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka: Richard František Jarolímek a Laura Líšková z 3.B a Ladislav Gregor z 3.A. Za organizáciu tejto akcie a obohatenie našich vedomostí vďačíme pani profesorke PhDr. Ivete Matúškovej Jánošíkovej, ktorá nás odborne viedla.

Laura Líšková III.B