Opäť o Európskej únii
26. októbra 2022
Deň duševného zdravia po našom
28. októbra 2022

Imatrikulácia, ako sa patrí

Po dlhšej dobe sme sa dnes, v stredu 26.10. 2022, opäť všetci spolu stretli, aby sme medzi nás zdravoťákov prijali nováčikov. V hoteli Pelikán sa konala tradičná imatrikulácia našich prvákov na akú sme boli zvyknutí. Druháci, ktorí boli od slávnostného prijatia na škole ukrátení, sa tešili preukázať všetkým svoju šikovnosť v príprave imatrikulácie pre svojich mladších spolužiakov. Súťažilo sa v rôznych aktivitách, ktoré otestovali ich fyzickú zdatnosť, rýchlosť, šikovnosť a v neposlednom rade aj ich múdrosť. A aj keď sa nie každá úloha podarila podľa plánu, nikomu neprekážalo užívať si skvelý deň naďalej. Keď sa všetky úlohy skončili a body za disciplíny spočítali, obe triedy sa stali víťazmi s rovnakým počtom bodov, čím sa jasne dokazuje, že my na zdravotke sme si všetci rovní. Na záver hlavného programu prváci spoločne zaspievali študentskú pieseň Gaudeamus, prečítali sľub starším spolužiakom a sľub svojim učiteľom, ktorý spečatili kyslo-sladkým drinkom, a tak sa oficiálne stali členmi veľkej školskej rodiny. Napokon nasledovala zábava, kde neostal nik len tak sedieť a aj pani profesorky a páni profesori si s radosťou zatancovali so svojimi žiakmi. Dnes bol vskutku výnimočný deň, na ktorý budeme dlho spomínať.
Maxim