Žlté šafrany
4. novembra 2022
Stužková… Tá naša stužková..
14. novembra 2022

SME RADI, ŽE TO MÔŽEME ROBIŤ…

V pondelkové ráno 7. novembra sme navštívili Spojenú školu internátnu s MŠ v Lučenci. Zamerali sme sa na škôlkárov, pre ktorých sme si pripravili ukážky prvej pomoci. Zdravotná výchova sa týkala aj starostlivosti o zúbky a poznávania ľudského tela. Deti sme učili ako si správne ošetriť drobné zranenia, čo robiť v prípade, že by došlo k zlomenine a hravou formou sme ich naučili, ako si obviazať drobnú odreninku na kolene alebo lakti. Nacvičili sme aj správne polohy pri ošetrení a prvej pomoci. Rozdelili sme sa na 3 skupinky – Sima Malčeková a Sisa Šuhajová učili deti ako si správne umývať zuby a ako sa o ne starať. Napriek tomu, že to boli detičky s narušenou komunikačnou schopnosťou, zvládli to výborne. Veronika Dobrocká, Bára Badinková, Naty Boráková a Kika Skýpalová vo svojich skupinkách ukazovali obväzovú techniku a porozprávali, čo sa deje v ľudskom tele. Nakoniec sme sa všetci spolu zahrali a náš netradičný praxový deň prebehol plný detského nadšenia a smiechu.
Kika 3. B