Nežijem podľa návodu
1. novembra 2022
SME RADI, ŽE TO MÔŽEME ROBIŤ…
9. novembra 2022

Žlté šafrany

Dňa 3.11.2022 sme sa my, žiaci 2.B, aktívne zúčastnili projektu KROKUS/ ŠAFRAN, ktorý realizuje SNM – Múzeum židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI).
Cieľom tohto projektu je pripomenutie si približne jeden a pol milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Na počesť ich pamiatky sme spolu s pani profesorkou PhDr. Ivetou Matúškovou Jánošíkovou sadili cibuľky žltých krokusov pred vstupom do B-budovy. Tieto kvety kvitnú približne v období Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu 27. januára. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené nosiť počas obdobia nacistických perzekúcií.
Hlavnou myšlienkou projektu je upozorniť na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti. Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu, a tým prispieť k prevencii xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu.
Kika B., Lili R. a Aďo D.