Vitálne funkcie v kocke
21. novembra 2022
Prvý týždeň za nami…..
22. novembra 2022

Hlava, ramená, kolená, palce …

To, že výchovnovzdelávací proces prebieha už v predškolských zariadeniach, je nám známe. Z roka na rok sú vedomosti a zručnosti detí už vo veku 3 – 6 rokov stále na vyššej úrovni. Presvedčili nás o tom deti v Materskej škole vo Vidinej, kde sme si zaspomínali na naše škôlkárske časy. Zvedavé očká malých škôlkárov podnietil aj záujem o ľudské telo, ako je to vo vnútri všetko poukladané a ako to spolu funguje.
Nacvičovali sme s nimi ako poskytnúť prvú pomoc, obväzovali drobné poranenia, popálený prst, zlomenú rúčku… Zaujímavé pre nich bolo zabalenie kamarátov do izotermickej fólie, ako súčasť protišokových opatrení.
Šírenie zdravotníckej osvety bolo príjemným spestrením práce nás študentov. V príjemnej atmosfére si mohli detičky obohatiť teoretické vedomosti i praktické zručnosti. O svojej ohybnosti nás presvedčili i pri cvičení na tóny piesne od Mira Jaroša – Moje telo.
Myslím, že táto skúsenosť bola príjemným obohatením obidvoch strán, študentiek i detí v predškolskom zariadení. Poďakovanie patrí učiteľkám danej Materskej školy a našej pani profesorke PhDr. Drugdovej, ktoré stretnutie zorganizovali. Veľmi sa tešíme na ďalšiu spoluprácu, veď nám rastie nová generácia praktických sestier.

Laura Líšková a Simona Botošová III.B