Jediná, jedinečná… naša stužková
20. novembra 2022
Hlava, ramená, kolená, palce …
22. novembra 2022

Vitálne funkcie v kocke

Ďakujeme firme S-Case s.r.o. – portable diagnostic accessible to everybody Bratislava, ktorá nám sponzorsky darovala SCASE. SCASE? Pýtate sa čo je to? Medicínske prenosné zariadenie určené pre monitoring fyziologických funkcií, tlaku krvi, pulzu, telesnej teploty, saturácie kyslíkom a hladiny glukózy v kocke, v jednej „krabičke“. Názov Scase odvodili od anglického smart case – inteligentná škatuľka. Umožňuje vytvoriť digitálnu databázu nameraných hodnôt pacienta a ich uloženie do mobilnej alebo počítačovej platformy. Pacient môže takéto zariadenie používať v domácom prostredí a následne zaslať hodnoty svojmu lekárovi.
Scase znie mimoriadne zložito ale opak je pravdou. Ovláda sa veľmi jednoducho, čo zvládne ktorýkoľvek pacient. Scase sme využili na vyučovaní Ošetrovateľských techník u našich druhákov. Najskôr sa toho obávali, ale po krátkej inštruktáži sa pustili do samotného merania fyziologických funkcií inak, než boli doteraz na hodine zvyknutí. So záujmom a elánom sa pustili do práce. Veľkou výhodou tohto zariadenia je, že k nameraniu viacerých vitálnych hodnôt stačí jedna pomôcka. Nemusíte si k pacientovi zobrať osobitne tlakomer, teplomer, glukomer či pulzný oxymeter, ale len jednu vec, ktorá nameranú hodnotu za vás aj zapíše. Teda nie menej dôležitou výhodou je aj okamžité zaznamenanie nameraných hodnôt, a aj elektronické odoslanie výsledkov do centrálnej databázy. Scase urýchľuje a zjednodušuje prácu zdravotníka a súčasne umožňuje prístup lekára k výsledkom pacienta.
Keďže žijeme dobu technického pokroku, pracovať s týmto zariadením sa žiakom páčilo, bolo pre nich zaujímavé, rýchlo sa s ním vžili a nemali problém ho ovládať. Významne obohatilo a spestrilo vyučovanie a vďaka využitiu moderných techník zatraktívnilo samotný proces vyučovania a preto ho budeme aj naďalej radi používať.
Ľ. Martinská, A. Hergelová – foto