Nesnívali sme, Zelený sen je realitou…
23. novembra 2022
Súťaž v obväzovej technike – tradícia našej školy
24. novembra 2022

„BUBNOVAČKA“

„Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktorých milujeme.“
Carlo Dossi

Aj naša škola sa 18. novembra 2022 stala súčasťou deviateho ročníka Slovensko – Českého podujatia „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“.
Tento rok sme sa do projektu zapojili podpornými aktivitami k téme prevencie násilia: počúvaním podcastov, následnou diskusiou a rozhovormi so žiakmi, tvorbou prezentácie, príbehu a výtvarným stvárnením hlavnej myšlienky témy tohto podujatia a pripomenutím si, že HLAS DETÍ JE DÔLEŽITÝ!
Do projektu sa zapojili: K. Berkyová 1.A, N. Vilhanová 1.B, A. Oláhová 2.A, N. Katreniaková 2.A, P. Čipčalová, R. Kováčová 1.B, G. Gáborová, L. Ďurčová, V. Mácková 1.B, K. Bobuľová 2.B A. Kroščen 2.B, A. Dobrocký 2.B, L. Čvikotová 1.B, M. Machavová 3.A, L. Gregor 3.A
K. Pápaiová 4.A
Všetkým žiakom, ktorí sa do tejto akcie aktívne zapojili, patrí veľké ďakujem.
Aj vďaka vám robíme svet detí krajším!
PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková