Dnes to bolo po prvýkrát,…
25. novembra 2022
Úspešný záver putovania v Sasku
29. novembra 2022

Študenská kvapka krvi…

…sa zrealizovala vo štvrtok 24. 11. aj pod taktovkou našich žiačiek K. Tóthovej, B. Plánkovej a L. Bartókovej zo 4. ročníka v spolupráci s  miestnym spolkom SČK vo Veľkom Krtíši. Spolu s Mobilnou jednotkou HTO z Banskej Bystrice a najmä s p. Ubrankovičovou  zabezpečovali zdravotnícky dozor. Pomáhali nielen po odbornej stránke, ale aj psychicky. Už niekoľko rokov sa táto akcia stáva súčasťou aktivít našej školy a sme radi, že máme v aj našich radoch množstvo darcov.

M. Sekulová