Jazyková olympiáda ako kvalitný thriller – neutíchajúce napätie až do samého konca – obzvlášť tá anglická
30. novembra 2022
Skúška pravdy…
3. decembra 2022

1.December – Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDS si pripomíname 1. decembra každý rok. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. V súvislosti s touto kampaňou študenti 2.B. triedy pripli svojim učiteľom, zamestnancom školy a žiakom červené stužky ako medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia. Zameranie kampane je na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravého životného štýlu. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým, je tiež zameraná na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS. Za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS považujeme odborné vedomosti o HIV/AIDS, ktoré boli odovzdané študentom.
V poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (1072 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 31.12.2021).
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

Mgr. Alexandra Marko a kolektív mladých ľudí zo SZŠ