Úspešný záver putovania v Sasku
29. novembra 2022
1.December – Svetový deň boja proti AIDS
1. decembra 2022

Jazyková olympiáda ako kvalitný thriller – neutíchajúce napätie až do samého konca – obzvlášť tá anglická

Tohto roku sa olympiáda v cudzích jazykoch mohla konať bez akýchkoľvek obmedzení (Gott sei Dank a Thank God for that), ale napriek tomu sme ostali verní novozavedenému trendu – v rámci anglickej olympiády sme uprostred novembra súťažiacim pridelili elektronický test, ktorý si mohli otvoriť a dokončiť hocikedy v rozpätí niekoľkých dní, čo je určite flexibilnejšie riešenie ako bežný prezenčný test. Samotný test bola slušná jazyková výzva: úroveň jeho náročnosti kolísal medzi úrovňou B1 a B2, obsahoval úlohy na počúvanie s porozumením (tu som súťažiacim odporúčal použiť slúchadlá), čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. Absolvovať ho mohol prakticky ktokoľvek, kto si trúfal overiť svoje schopnosti, a že tých trúfalcov nebolo málo! Sme veľmi radi, že sa ho rozhodlo vyskúšať toľko žiakov, mnohí dokonca z radov tých najmladších.

Do finále, čiže ústneho kola, však mohli postúpiť len tí súťažiaci, ktorým sa podarilo dosiahnuť 80 % úspešnosť správnych odpovedí. Na ústnom kole, ktoré sa konalo 24. novembra, sa tak zišlo až 9 mladých ľudí, ktorí nám skúšajúcim v porote predviedli vskutku pozoruhodné výkony. Menovite ide o týchto jazyčníkov: prváčky Michaelu Katreniakovú a Biancu Paškovú, druhákov Maxima Lička a Jána Podhorca, žiakov tretieho ročníka Richarda Františka Jarolímeka a Ninu Brunnerovú, a štvrtákov Mareka Kováča, Miroslava Kmeťa a Erika Takácsa. Keďže konkurencia bola neskutočná, čo nás, samozrejme, veľmi teší, museli sme opäť s kolegyňou Hriňovou rozobrať vaše odpovede do najmenších podrobností a hodnotiť nielen obsahové splnenie zadania, ale aj výslovnosť, schopnosť rozvíjať myšlienky, pružne reagovať na otázky a poznámky, a v neposlednom rade tvorivosť ako takú. Každý z finalistov si vytiahol svoje zadanie, kde sa mal vyjadriť k obrazovej prílohe a zodpovedať tematicky odlišnú otázku.

Každá súťaž má svojich favoritov, nič nie je vopred pevne dané, a my vždy s napätím očakávame, či sa niekomu podarí prekonať svoj minuloročný výkon. Zároveň zo záujmom sledujeme, aké talenty sa nám liahnu v prvom ročníku. Verte, že sme to ako porota nemali ľahké. Po skončení ústneho kola sme v reči ľudu skonštatovali, že to bola sila. Napriek tomu, že minuloročný víťaz Richard mal po veľmi dobre napísanom teste dobre našliapnuté na víťazstvo, osud tentoraz zamiešal karty. No dobre, či už to bol osud, náhoda alebo jednoducho vaše ruky, niekedy sa stane, že si vyberiete tému, ktorá vám sadne ako uliata a niekedy je to práve naopak. Tak sa stalo, že vďaka svojej odpovedi sa do vedenia dostal Maxim, ktorý minulý rok obsadil krásne druhé miesto. Richard získal poctivé strieborné miesto a čo je zaujímavé, rovnako ako vlani tak aj teraz obsadili tretie miesto dvaja finalisti. Tentoraz to boli Bianca a Miroslav. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, vyjadrujeme úprimný obdiv nad zručnosťami finalistov a srdečne blahoželáme umiestneným. Z takejto prehliadky jazykových talentov môžeme mať len radosť, teraz parafrázujem pána riaditeľa, ktorý s hrdosťou ocenil našich finalistov a umiestnených.

A čo sa týka nášho víťaza, dúfame, že Maximovi budete aj vy ostatní držať palce na okresnom kole. Ak ste si s ním doposiaľ tykali, verím tomu, že tak môžete robiť aj naďalej, je to skromný velikán.

A čo naši nemčinári?

Po roku sa opäť na našej škole uskutočnila „Olympiáda z nemeckého jazyka“, ktorá sa konala prezenčne. Olympiáda sa skladala z dvoch častí. Prvú časť tvoril test zameraný na rečové zručnosti a jazykové schopnosti, ktorý sa skladal z troch častí: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatika. Následne sa 28. novembra 2022 realizovala druhá časť súťaže – ústna, ktorá sa skladala z opisu obrázka a voľnej reči na rôzne témy.
A ako dopadli výsledky? Na treťom mieste sa umiestnila Veronika Peťková, druhé miesto obsadila Michaela Luptáková a svoje vlaňajšie prvenstvo si obhájila Sofia Homolyová. Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za účasť na školskom kole a prajeme veľa síl do učenia.