Zaľúbená Štiavnica a naša exkurzia
6. decembra 2022
Tanvald nás láka …
7. decembra 2022

„Na človeka môžeš pozerať zhora, len ak mu chceš pomôcť vstať.“

Gabriel García Marquez

Dňa 5.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže. Jedná sa o XXV. ročník súťaže a V. ročník ceny profesora Miroslava Kusého, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným garantom OLYMP & Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv & UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave. Záštitu nad súťažou prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Nosná téma XXV. ročníka OĽP je: „ZÁPAS ZA MIER, DEMOKRACIU, ĽUDSKÉ PRÁVA POKRAČUJE.“ Školského kola OĽP sa zúčastnilo 8 žiakov všetkých ročníkov. Úlohou žiakov bolo napísať krátky test s úlohami o ľudských právach a obhájiť diskusiu na tému diskriminácia a jej podoby v dnešnom svete. Opäť všetci zúčastnení žiaci dokázali, že problematika ľudských práv im nie je cudzia, a vyslovením svojich názorov prispievajú k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

Touto cestou si zaslúžia všetci pochvalu zato, že sa neboja argumentovať, vysloviť svoje názory-postoje a zaujímajú sa o dianie vo svojej krajine, ako aj vo svete.

Priamo do krajského kola Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutoční 9. februára 2023 v Banskej Bystrici, postúpila Emma Mališová z 3.B triedy, 2.miesto obsadil Maxim Ličko z 2.A triedyna 3.mieste sa umiestnila Patrícia Čipčalová z 1.B triedy.

Víťazom srdečne gratulujeme!      Mgr. Lucia Fajčíková

Výsledky školského kola Olympiády ľudských práv v šk.roku 2022/2023

 

1.miesto Emma Mališová (3.B)

2.miesto Maxim Ličko (2.A)

3.miesto Patrícia Čipčalová (1.B)

Víťazom srdečne gratulujeme a taktiež ďakujeme všetkým zúčastneným!