Skúška pravdy…
3. decembra 2022
„Na človeka môžeš pozerať zhora, len ak mu chceš pomôcť vstať.“
6. decembra 2022

Zaľúbená Štiavnica a naša exkurzia

Dňa 2.12.2022 sme sa my, žiaci tretích ročníkov, vybrali na výlet do Domu ošetrovateľskej starostlivosti v Banskej Štiavnice. Ráno sme čakali na autobus a poriadne sme vymrzli. O to viac sme sa tešili do autobusu a na cestu za novými zážitkami. V Dome ošetrovateľskej starostlivosti nám bola predstavená časť fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Mali sme možnosť zoznámiť sa s jednotlivými procedúrami, technikami a aj prístrojmi s ktorými sme sa ešte predtým nikdy nestretli. Z fyziatricko- rehabilitačného oddelenia sme sa premiestnili na oddelenie DOS, kde si nás prevzala vedúca sestra pani Mgr. Popundová. Dostalo sa nám mnoho informácií, ktoré boli veľmi poučné. Pani vedúca sestra bola nesmierne milá, komunikatívna a ochotná. Previedla nás po oddelení, kde sme sa zoznámili tak so stavebných rozložením, ako aj s režimom práce. Po ukončení exkurzie v DOS sme sa premiestnili do historického centra mesta. Prešli sme sa po námestí Svätej Trojice kde sa vypína morový stĺp na pamiatku morovej epidémie, prešli sme sa okolo Banky lásky, pred ktorou sme si mnohí z nás urobili niekoľko fotografií. Pre nedostatok času sme žiaľ nestihli do nej nakuknúť, ostáva pre nás budúcou zastávkou, pre ktorú sa do Banskej Štiavnice iste vrátime. Nebude to jediná zaujímavá zastávka, ktorá nás tu bude čakať. Toto nádherné, historické mesto má svoje čaro, je ľahko sa doň zaľúbiť – tak ako napísal Andrej Sládkovič svojej Maríne v máji v roku 1845:

„Sú dve fajty ľudí. Tí, ktorí v Štiavnici doposiaľ neboli, a takí, ktorí sa do nej zaľúbili. Tak, ako ja do teba, Marína,“

My sme Tí, takí, ktorí sa do nej zaľúbili. 😊

Bol to krásny záver týždňa.

Žiaci 3.A. a 3. B . triedy