Wau – exkurzia na 1
9. decembra 2022
Zázrak vianočnej zvesti
15. decembra 2022

Do tretice všetko najlepšie

V pondelok z rána sme sa už po tretíkrát vybrali na krátke overenie našich doterajších vedomostí a zručností z ošetrovateľských techník do nemocnice. V posledných týždňoch sme absolvovali už nácvik merania fyziologických funkcií a zhotovovanie EKG záznamu v prirodzených podmienkach. Tentokrát sme pod dohľadom našich učiteliek a sestier pripravili lieky per os pacientom.  Dnes sme však už kráčali odvážnejší a smelší. Prirodzenejšie sme aj oslovovali pacientov, ktorí sa s radosťou s nami porozprávali. Počas jedného mesiaca sme navštívili chirurgické, traumatologické, gynekologické, interné oddelenie a liečebňu pre dlhodobo chorých. Už teraz sa tešíme na prax v tretom ročníku.

Kolektív 2.B