Do tretice všetko najlepšie
12. decembra 2022
Teší nás tešiť druhých.
16. decembra 2022

Zázrak vianočnej zvesti


S blížiacim sa dátumom Vianoc sme sa ako každoročne vybrali rozdávať radosť. Naše kroky viedli vo štvrtok 15. decembra do denného stacionára Jánošík. Cez mesto, sme kráčali s plnými rukami, a dobrou náladou. Po príchode do sociálneho zariadenia sme sa prichystali na naše vystúpenie. Ako prvé boli na programe vianočné piesne, ktoré okamžite vylúdili všetkým klientom i zamestnancom úsmev na tvári. Keď sme dospievali, odovzdali sme našim divákom ručne vyrobené vianočné pozdravy, do ktorých sme „vložili“ veľa lásky i času. Vrcholom nášho programu však bolo folklórne vystúpenie, ktoré sme nacvičili pod vedením pani profesorky Murínovej. Najprv prišli na rad dievčatá, ktoré anjelsky zaspievali a potom nasledovalo „čarovanie milých“ a „vymetanie kútov“. Náš predvianočný pozdrav zakončili betlehemci, ktorých si všetci obľúbili a spoločný tanec, do ktorého sme vyzvali aj našich divákov. Do školy sme sa pobrali s dobrým pocitom že sa nám podarilo odovzdať zázrak vianočnej zvesti ľuďom odkázaným na pomoc iných.

2.A Maxim