Svetový deň bez mobilu – vydržali sme bez nich
22. februára 2023
Krása slova
24. februára 2023

Odštartovali sme triedne kolo soč

Dňa 23.2.2023 sa v treťom ročníku zrealizovalo triedne kolo obhajoby stredoškolských odborných prác v rôznej oblasti. Žiaci sa postavili pre svojich spolužiakov a komisiu učiteliek, aby si svoje práce obhájili a odprezentovali nám všetkým to, na čo posledné obdobie pracovali pod vedením svojich konzultantov. Niektorí sa do prác zahryzli s veľkým odhodlaním, iní si prácu urobili. Po posúdení komisiou spolu z 3.A a 3.B triedy postúpilo …… prác na celoškolské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 10.3.2023. Držíme Vám palce milí „sočkári.“