Odštartovali sme triedne kolo soč
24. februára 2023
Sprechen Sie Deutsch?
24. februára 2023

Krása slova

Kubín u nás prebehol tento školský rok trochu netradične s obecenstvom, konkrétne so 4.A triedou a pani profesorkou Sekulovou. 23.februára sa stretlo 8 milovníkov umeleckého slova na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Zostava bola naozaj silná a nikto neoľutoval, že sa zdržal dlhšie v škole, či už išlo o súťažiacich, alebo o divákov. Texty boli pestré a zaujímavé, takisto ako aj recitátorské prejavy súťažiacich. Porotcovia – pán riaditeľ a naša slovenčinárka to nemali jednoduché.
Kategória POÉZIA : Lucia Peťková /4.A/, Zuzana Kaločaiová /3.A/, Adela Daníková / 1.A /, Andrea Dobrocký / 2.B/
Kategória PRÓZA : Viktória Jonášová /4.A/, Liana Rudlová /2.B/, Barbora Oláhová / 2.B /, Maxim Ličko /2.A /
ZLATO získali Lucia Peťková / poézia/ a Barbora Oláhová a Maxim Ličko / próza/.
Blahoželáme víťazom aj Zuzane Kaločaiovej, ktorá získala automatický postup do okresného kola za reprezentáciu školy na krajskom kole v minulom školskom roku.
P.S. Pre mňa ako vašu slovenčinárku ste víťazi všetci.
A.B.