Školské kolo SOČ
10. marca 2023
Na psychiatrii, ale iba na návšteve
15. marca 2023

Maxim vyhral Hviezdoslava + pár múdrych rád pre recitátorov

10.marca sme sa ako úspešní recitátori dostali na okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zo školského kola sme postúpili štyria, a to Zuzana Kaločaiová a Lucia Peťková / poézia / a Barbora Oláhová a Maxim Ličko / próza /. Po dlhej a náročnej príprave postúpil Maxim Ličko na regionálne kolo, ktoré sa bude konať 4.apríla . Aj keď ostatní sme sa neumiestnili, pokojná a príjemná atmosféra sa niesla počas celého predpoludnia a cenné rady poroty nás posunuli o krok vpred ku tomu stať sa najlepšími recitátormi .
A keďže si cenné rady nechceme nechať len pre seba, zopár sme ich pre vás pripravili :
Vhodne si vybrať text podľa veku, pohlavia a skúseností.

Poézia- 1. Text o láske je najhorší výber. Každý prežívame lásku individuálne, preto nikdy nevystihneme autorove pocity, ktoré sú pri profesionálnom prednese najdôležitejšie.

  1. Vyberať si neznáme texty a najmä texty z čias minulých, ktoré sa považujú za literatúru bez slangu a novodobých fenoménov.
  2. Ozvláštniť text , nevsadiť na prednes rovnakého textu v interpretácii druhých, ako by tú báseň nikto nemal spoznať na prvý šup.
  3. Vynechať zbytočnú gestikuláciu a mimiku, použiť ju len pri potrebných situáciách.
  4. Vcítiť sa do textu a odovzdať myšlienky autora primerane, neafektovane.
    Próza- 1. Nekričať! Krik môžete znázorniť vo vete idúcou za priamou rečou a to zmiernením intonácie, spomalením tempa až šepkaním.
  5. Zamerať sa pri výbere prózy na text s väčším rozsahom rozprávania ( VY STE ROZPRÁVAČ, NIE POSTAVA). Málo priamej reči len prospeje. Nezamotať sa zbytočne do dialógov.
  6. Predniesť pointu a vybrať správny úryvok textu je nesúcim pilierom celého prednesu.
  7. Literatúra od novodobých spisovateliek s textom plným slangu a cudzích slov nie je to, čo porota za literatúru považuje. Zameraj sa na autorov z minulého storočia a ste o krok vpred ku výhre.

Na záver by som chcela poukázať na krásno literatúry a povzbudiť budúcich potencionálnych recitátorov. Slovom môžeme zraniť, slovo môže vyčariť úsmev na tvári, slovami žiadame o pomoc a slovami cítime. Život nie je o niečom, život je niečím.
Lucia Peťková