Florbalová radosť
24. marca 2023
Trnava síce nepriniesla medailu, zato však skvelé zážitky
30. marca 2023

Byť jedinečný je zaujímavejšie 

Typický plochý profil tváre, krátky hrubý krk, kožná riasa na krku, zošikmené očné štrbiny, malé ušnice, krátke prsty, oneskorený nielen motorický, ale aj verbálny a sociálny vývoj. Spoznali ste genetické ochorenie spôsobené mutáciou 21. chromozómu? Áno, ide o Downov syndróm. Ochorenie, ktoré sa na Slovensku vyskytuje ako 1 prípad zo 700 narodených detí. Celkový telesný a psychický stav detí s Downovým syndrómom je individuálny. Môžu sa stretnúť s emocionálnymi problémami, problémami so správaním, komunikačnými a sociálnymi ťažkosťami, ale i s množstvom zdravotných ťažkostí, ako sú napríklad srdcové vady, anomálie tráviaceho traktu, zrakové ťažkosti a iné. Správnym prístupom a rodičovským vedením sa však dokážu zaradiť do bežného života a viesť ho plnohodnotne a žiť šťastne. Navštevujú školy, pracujú, majú zmysluplné vzťahy, vlastnú rodinu a do spoločnosti prispievajú úžasnými spôsobmi.

A toto je prípad aj nášho hosťa Iva Bobáľa, ktorého sme pozvali k druhákom na besedu z príležitosti SVETOVÉHO DŇA DOWNOVHO SYNDRÓMU, ktorý si pripomíname 21. marca. O živote človeka a s človekom s Downovým syndrómom sme sa od Iviho a jeho mamičky Macky dozvedeli veľa, i to s akými prekážkami museli počas 30-tich rokov Iviho života zápasiť a ako to úspešne zvládajú. Ďakujeme za ich pútavé rozprávanie, priateľské stretnutie a vtipy.

Zároveň sme z príležitosti 21. marca prijali na našej škole ponožkovú výzvu, obuli sme si rozdielne ponožky najrozličnejších farieb a podporili myšlienku jedinečnosti ľudí s Downovym syndrómom. Zapojilo sa nás veľa, aj učitelia aj žiaci, a hlavne žiaci druhého ročníka. A viete, prečo sú ponožky symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu a prečo je to práve 21.marec ? Lebo ponožka má tvar chromozómu a ľudia s Downovým syndrómom majú na 21. chromozóme namiesto dvoch 3 chromozómy. Budeme radi, ak si rozdielne ponožky obujete aj hociktorý iný deň v roku a prejavíte solidaritu ľuďom s Downovým syndrómom a ich rodinám, a tým budete šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom, pretože ľudská jedinečnosť robí svet pestrejším a zaujímavejším.