Boli sme jednoducho najlepší! Zlato zo súťaže v poskytovaní prvej pomoci
26. apríla 2023
Florbalové potešenie
28. apríla 2023

„Staviame my máje, čo nám dajú za ne…“

… a veru dali, koláčik aj čaj…v DSS Harmónia, kde nás pozvala pani Mirka Adamove 28.4.2023, ktorá mala na starosti stavanie mája. Máje sa stavajú za účelom informovať okolie, že v dome majú slobodné dievky súce na vydaj. Keďže v DSS majú slobodné nielen klientky , ale aj pracovníčky, poprosili nás na poslednom fašiangovom vystúpení, aby sme im prišli postaviť mája s našim folklórnym krúžkom. Mája sme ozdobili za pomoci klientok a postavili za spevu krásnych ľudových piesní. Keď máj stál, nasledoval tanec našich párov a nakoniec sme povykrúcali aj klientov a zamestnancov DSS Harmónia.
Ďakujeme za pozvanie