Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora
22. mája 2023
Druhé kolo prijímacieho konania
26. mája 2023

Praktická maturita je už za nami …

…už niekoľko dní sa zodpovedne učíme a budúci týždeň nás čaká naozajstná skúška dospelosti – maturita zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického a nemeckého jazyka a z odborných predmetov. Ale vráťme sa k minulému týždňu… To, čo je hlavným poslaním nášho štúdia – pomáhať chorým, sme mali možnosť ukázať nielen našim odborným učiteľkám PhDr. M. Sekulovej, Mgr. D. Murínovej, Mgr. B. Murín, Mgr. K. Paúkovej, ale aj Mgr. K. Ťavodovej a Mgr. S. Rybánskej zo zdravotníckej školy zo Zvolena, ktoré na nás zodpovedne, ale veľmi príjemne dozerali. Dúfam, že naše praktické zručnosti, ale aj vedomosti vás potešili 😊 Pre nás boli tieto dni veľmi pekné, ale so zmiešaným pocitom, že to posledný deň na praxi…
Maturanti