Rozleteli sme sa do sveta …
4. júna 2023
Privítali sme stážistky z Hradca Králové
5. júna 2023

PREVENCIA NA PRVOM MIESTE

Sme zdravoťáci a dobre vieme, že lepšia je prevencia ako liečba. Platí to tak pri zdraví a potenciálnej chorobe, ako aj pri sociálno-patologických javoch. Vždy je najideálnejšie negatívam predchádzať, ako sa potom snažiť o ich odstránenie. Celý školský rok sa realizuje prevenčná činnosť na našej škole, ale v mesiacoch Máj a Jún sme sa teda na tú prevenciu zamerali viac ako zvyčajne.
29.5. bola realizovaná prednáška pre žiakov k aktualizácii medzinárodného dňa bez násilia, obchodovanie s ľuďmi. Za prednášku ďakujeme pani Domokovej, ktorá priblížila študentom konkrétne prípady a kroky, ktoré by si mladí ľudia mali uvedomiť, že sú v našom živote nutné, aby pre nás násilie bolo veľkou neznámou.
30.5. sa k svetovému dňu proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu prihovoril žiakom pán Hariš z CPPPaP a 31.5. k svetovému dňu bez tabaku. Tieto hrozby drog, či už ide o legálne alebo ilegálne drogy, na našu mládež číhajú z mnohých strán. Je priam žiadúce, aby sa o takejto problematike s mládežou rozprával otvorene tak erudovaný človek a znalý v tejto oblasti, akým pán Hariš je.
5.6. nás navštívil pán Oster. Na tému Moderné komunikačné technológie a riziká ich používania sa pán Oster porozprával s našou mládežou v začiatku týždňa. Kybernetický svet, je svet, kde sa hlavne mládež, ale aj my dospelí, pohybujeme po veľmi tenkom ľade. Poznať, ako si vyberať z informácii, ktoré sa k nám na internete dostávajú, ako naložiť s hoaxami, je pre náš online život veľmi dôležité. Pán Oster je v danej problematike profesionál a sme radi, že prispieva k správnemu smerovaniu mládeže.
Všetkým spomenutým preventistom veľmi pekne ďakujem za spoluprácu, za cieľom predísť sociálno-patologickým javom u našej mládeži a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu pre nasledovné mesiace. Prevencii nikdy nie je dosť.

Mgr. Alexandra Marko