PREVENCIA NA PRVOM MIESTE
5. júna 2023
ŠNÚRA EDUKAČNÝCH AKTIVÍT V PRVEJ POMOCI
6. júna 2023

Privítali sme stážistky z Hradca Králové

Nielen naši tretiaci chodia na skusy do sveta. Recipročne ponúkame možnosť absolvovať stáž u nás pre družobné školy z Českej republiky. A že sa im u nás páči potvrdzuje opätovná stáž žákyniek z hradecké zdrávky. Je ich šesť – dve Markéty, Aneta, Lenka, Kristýna, Lucie a sprevádza ich p. učiteľka Mgr. Dagmar Šafaříková. Pricestovali v nedeľu a predstavu o tom koľko im to trvalo si utvoríte pri pohľade do mapy (540 km). Ostanú u nás do 16-teho júna a čaká ich bohatý program. Dnes sa predstavili vedeniu našej školy i lučeneckej nemocnice a pozreli si priestory oboch inštitúcií, aby už od zajtra mohli absolvovať predpísanú prax na viacerých nemocničných oddeleniach. Okrem neurológie, chirurgie a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, spoznajú dialýzu, operačné sály, biochemické a hematologické laboratórium, ale aj zariadenie sociálnej starostlivosti Kalinovo – Betánia, či Centrum včasnej intervencie v Lučenci. Samozrejme, že si pozrú aj ukážky vyučovania v našej škole a je pre ne pripravený aj doplňujúci program pre voľné chvíle. Nemôže chýbať prehliadka Synagógy, návšteva v mestskom parku a na lučeneckej priehrade. Pozrú si aj Novohradské múzeum, Fiľakovský hrad či Haličský zámok. Veríme že sa im u nás bude páčiť a stáž plnohodnotne splní svoj účel.