ŠNÚRA EDUKAČNÝCH AKTIVÍT V PRVEJ POMOCI
6. júna 2023
Emotívne chvíle na futbale
8. júna 2023

Nejem, nežijem, nemilujem

Ako sa už blíži koniec roka a mnoho učiteľov spolu s tretiakmi cestuje do Česka a Portugalska na odborné stáže, si my v škole vypĺňame čas rôznymi kultúrnymi podujatiami. Na dnes ku nám prišli vystupovať pre žiakov 2. ročníka talentovaní žiaci z CVČ v Lučenci spolu s ich pani učiteľkou a s naším spolužiakom Aďom Dobrockým z 2.B, aby nám zahrali divadelnú komédiu s názvom „Nízkotučný život „. Hra sa odohráva v reedukčnom sanatóriu so sprísnenou kontrolou tukov. Stretávajú sa v ňom tri ženy: Anita, Ingrid a psychicky narušená Krista. Všetky tri musia bojovať samy so sebou, aby svoj cieľ chudnutia dosiahli, čo je ale oveľa ťažšie než čakali. Divadlo bolo veľmi zábavné a taktiež poučné, a preto sme hercov na konci obdarili potleskom a čokoládkou, čo sa k téme hry veľmi hodilo.

Maxim a Nina 2.A