Privítali sme stážistky z Hradca Králové
5. júna 2023
Nejem, nežijem, nemilujem
6. júna 2023

ŠNÚRA EDUKAČNÝCH AKTIVÍT V PRVEJ POMOCI

Jednou z našich povinností, budúcich zdravoťákov, je edukovať ľudí, ako správne reagovať v situáciách ohrozujúcich zdravie a život. A že si túto skutočnosť naplno uvedomujeme, svedčí aj množstvo aktivít, s ktorými sa v posledných dňoch akoby vrece roztrhlo. Pod taktovkou a organizovaním pani profesorky Drugdovej, ťaháme šnúru aktivít v prvej pomoci. Začalo sa to na ZŠ M.R. Štefánika, kde sme všetkých siedmakov (3 triedy) postupne učili resuscitovať. 26.5. v piatok a 29.5.2023 v pondelok sme sa už realizovali na OŽAS ZŠ L. Novomeského. V piatok sme na teoretických hodinách prezentovali teoretické poznatky a v pondelok už naostro praktické ukážky aj s nácvikom so žiakmi od tých najmenších na prvom stupni až po veľkých deviatakov. No, či už teoretické prednášanie tretiakov, či praktické ukážky nás druhákov, mnohých žiakov zaujali a my sme odišli s dobrým pocitom, že sme naozaj niekoho dokázali niečo naučiť. Aj deň detí na ZŠ L. Novomeského obohatili naše prednášky, ktoré sa týkali dospievania, zdravého životného štýlu, či prevencii pred závislosťami. Nezaháľali sme ani cez víkend, keď sme na ZŠ Koháryho vo Fiľakove strávili pekný sobotňajší deň s deťmi aj rodičmi. Na detičky, a teda v hojnom počte, sme dozerali aj na Detskej olympiáde v Lučenci dňa 31.5.2023. No a piatok 2.6.2,023 šup na Haličskú cestu, kde sme sa zúčastnili dňa detí na 4. ZŠ. Na pripravenom stanovišti si žiaci mohli pri nás vyskúšať ošetriť zlomeninu s použitím super záchranárskej pneumatickej dlahy, zastaviť krvácanie, vyskúšať stabilizovanú polohu na boku, či vykonať resuscitáciu a to aj s použitím AED (automatického externého defibrilátora), ktorým disponuje aj naša škola. Aj keď už tretiaci zarezávajú na súvislej praxi, naša edukačná misia zďaleka nekončí.

Maxim 2.A, Emma 3.B